Informasjon fra norske myndigheter

Ankomst til Norge

Her finner du informasjon til deg som er over 18 år og som skal søke, har søkt eller har fått svar på søknaden din om beskyttelse i Norge.
Ankomst til Norge