Ankomst og retur

Her finner du informasjon til deg som er over 18 år og som skal søke, har søkt eller har fått svar på søknaden din om beskyttelse i Norge.

Ankomst til Norge