Lære norsk

Alle med kollektiv beskyttelse som er mellom 18 og 67 år kan få norskopplæring i kommunen de bor i.

Språkopplæring i klasserom

Norskopplæring

Her finner du mer informasjon om språkopplæring