Om nettstedet

Ny i Norge samler informasjon fra offentlige myndigheter som kan hjelpe deg i din nye hverdag i Norge. Denne versjonen er rettet mot voksne personer som har søkt eller skal søke beskyttelse i Norge som følge av krigen i Ukraina. Ny i Norge vil fremover utvides med informasjon til alle nyankomne flyktninger og innvandrere i Norge.