Informasjon fra norske myndigheter

Velkommen til Norge

Ny i Norge samler informasjon fra offentlige myndigheter som kan hjelpe deg i din nye hverdag i Norge. Du blir kjent med dine rettigheter og plikter.

Stortinget i Norge med norske og ukrainske flagg

I Norge skal du leve trygt og godt

Vi står sammen om et fritt og selvstendig Ukraina. Norge støtter derfor Ukraina humanitært, økonomisk og militært, og vi er en langsiktig og pålitelig støttespiller. Vi vil også ta godt imot deg og de andre ukrainske flyktningene som søker beskyttelse i landet vårt.
Statsminister Jonas Gahr Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre

Om Ny i Norge

Ny i Norge ble publisert 1. juni 2023 med informasjon til voksne personer som har søkt eller skal søke beskyttelse i Norge som følge av krigen i Ukraina.

Nettsiden oppdateres fortløpende og utvides med informasjon fra flere offentlige aktører om temaer som er relevante for nye i Norge. 

Ny i Norge vil i løpet av 2023 og 2024 utvides med informasjon til alle nyankomne flyktninger og innvandrere i Norge.