Arbeid

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke jobb i Norge, hvor du kan få veiledning til å komme i jobb, og hvilke rettigheter og plikter du har i det norske arbeidslivet.

Illustrasjon av arbeid

Søke jobb i Norge

Den første jobben i Norge er viktig for å lære språket og arbeidslivskulturen. Den gir deg nettverk og referanser som kan hjelpe deg på veien til en jobb hvor du får bruke kompetansen og erfaringen din.

Er du berørt av krigen i Ukraina?

Fordrevne fra Ukraina har midlertidig oppholdstillatelse. Det er forventet at du aktivt prøver å finne jobb så raskt som mulig. 

Er du interessert i å jobbe med eldre og norsk eldreomsorg?

I august 2024 starter Fagskolen Diakonova opp et tilbud til flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere. Her vil du lære om norsk eldreomsorg, få arbeidspraksis i sykehjem og språkopplæring innenfor helsenorsk. Opplæringen er samlingsbasert.

Les mer på nettsiden til Fagskolen Diakonova.

Har du opplevd rasisme i arbeidslivet?

Veilederen viser hvilke muligheter du har for å gjøre noe med det du har opplevd, og hva som er dine rettigheter. 

Klikk her for å lese mer om dine rettigheter

Vil du jobbe i skole, barnehage eller i helsesektoren?

Har du utdanning eller erfaring fra arbeid med barn og unge eller helse- og omsorgsarbeid, og ønske å jobbe med dette i Norge?

Hva skal til for å kunne jobbe i Norge?

Her finner du informasjon om hva du må gjøre for å kunne jobbe i Norge.