Registrering som asylsøker

På denne siden finner du informasjon om hva du må gjøre for å registrere deg som asylsøker.

Registrering ved ankomst til Norge

Registrering som asylsøker

Når du skal søke om beskyttelse, må du ta kontakt med politiet. Det er politiet som registrerer deg som asylsøker. Det er ikke politiet som bestemmer om du får bli i Norge eller ikke.

Søknad om beskyttelse

Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler alle søknader om beskyttelse i Norge.