Bosetting

Alle som får vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse, kan få tilbud om bosetting med offentlig hjelp.

Bosetting, hus i Norge

Bosetting med offentlig hjelp

Her finner du informasjon om hva det vil si å bli bosatt i en kommune med offentlig hjelp og hvilke rettigheter det gir deg.

Kan jeg bosette meg uten offentlig hjelp?

De som velger å ikke ta imot tilbudet om bosetting med offentlig hjelp, må skaffe egen bolig og klare seg selv økonomisk. Som hovedregel mister de også retten til å delta på introduksjonsprogram og til å få introduksjonsstønad. 

Hvordan blir du bosatt med offentlig hjelp?

Du må ha en oppholdstillatelse for å bli bosatt med offentlig hjelp, og tillatelsen må være gitt på bakgrunn av en søknad om beskyttelse.