Introduksjonsprogrammet

Informasjon om introduksjonsprogram og språkopplæring for deg med midlertidig kollektiv beskyttelse

Elever i klasserom

Introduksjonsprogrammet

Du er en ressurs for ditt lokalsamfunn, og introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede deg til å delta i arbeidslivet, eller eventuelt delta i ordinær utdanning.

Er du interessert i å jobbe med eldre og norsk eldreomsorg?

I august 2024 starter Fagskolen Diakonova opp et tilbud til flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere. Her vil du lære om norsk eldreomsorg, få arbeidspraksis i sykehjem og språkopplæring innenfor helsenorsk. Opplæringen er samlingsbasert.

Les mer på nettsiden til Fagskolen Diakonova.