Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.

Helsearbeider

Helsehjelp til asylsøkere og flyktninger i Norge

  • For å få tilgang til helsehjelp i Norge, må du registrere deg som asylsøker.
  • Når du registrerer deg får du en ID som kalles D-nummer.
  • D-nummer kan brukes for å få tilgang til dine helseopplysninger