Økonomi

På denne siden finner du informasjon om økonomiske støtteordninger du kan ha krav på dersom du ikke kan forsørge deg selv.

Kvinne sitter foran laptop

Livsopphold

Informasjon om økonomiske støtteordninger du kan ha krav på dersom du ikke kan forsørge deg selv.

Økonomisk støtte om du vil fortsette skolegang og studier i Norge

Du kan få lån og stipend når du tar utdanning i Norge.