Fritid og frivillighet

Informasjon om frivillige lag og organisasjoner, lokale fritidstilbud for barn og unge, og støtteordninger for deltagelse eller utstyr.

Jente klatrer

Frivillighet

Alle kan bli medlem i et lag eller en organisasjon i Norge.

Lokale fritidstilbud

Fritidstilbudet i kommunene kan være organiserte aktiviteter, underholdningstilbud, treningsmuligheter, foreninger, kurs, restauranter og sosiale møteplasser.

Støtteordninger

Om du har begrenset økonomi finnes det ulike økonomiske støtteordninger for deltakelse eller utstyr.