Før ankomst til Norge

Her finner du informasjon om hvordan du søker beskyttelse, om du kan ta med dyret ditt til Norge, og om rettigheter til helsehjelp, opplæring og bosted den første tiden i Norge.

Før ankomst til Norge

Før du kommer til Norge