Informasjon fra norske myndigheter

Før ankomst til Norge

Her finner du informasjon om hvordan du søker beskyttelse, om du kan ta med dyret ditt til Norge, og om rettigheter til helsehjelp, opplæring og bosted den første tiden i Norge.

Før ankomst til Norge

Hos Utlendingsdirektoratet finner du informasjon til ukrainske borgere og personer med beskyttelse i Ukraina som vil reise til Norge eller søke opphold i Norge

Kan jeg ta med kjæledyret mitt til Norge?