Informasjon fra norske myndigheter

Helsehjelp ved ankomst

Her finner du informasjon om hvordan du kan få helsehjelp etter at du har kommet til Norge.
Helsehjelp

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

  • For å få tilgang til helsehjelp i Norge, må du registrere deg som asylsøker.
  • Når du registrerer deg får du en ID som kalles D-nummer.
  • D-nummer kan brukes for å få tilgang til dine helseopplysninger