Informasjon fra norske myndigheter

Mens du venter på at søknaden din om beskyttelse behandles

Her finner du informasjon som er relevant for deg som venter på at asylsøknaden din blir behandlet.
Venterom på mottak

Mens jeg venter på at søknaden min skal behandles

Hvor skal jeg bo mens jeg venter på oppholdstillatelse

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å gi deg et tilbud om et sted å bo mens du venter på svar på søknaden din om beskyttelse i Norge.

Hvor skal jeg bo etter at jeg har fått innvilget oppholdstillatelse?

Alle som får vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse, kan få tilbud om bosetting med offentlig hjelp. Dette gjelder også for personer som bor privat.