Svar på søknaden om beskyttelse

Her finner du informasjon om hva som skjer når du har fått svar på søknaden din om beskyttelse.

Hvor skal jeg bo etter at jeg har fått innvilget oppholdstillatelse?

Alle som får vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse, kan få tilbud om bosetting med offentlig hjelp. Dette gjelder også for personer som bor privat.